top of page

Info over leer- en ontwikkelingstoornissen

Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie/DCD, AD(H)D, ASS,... allemaal leer- en ontwikkelingsstoornissen. Achter elk woord schuilen natuurlijk ook leerlingen.

Wanneer het leren of zich ontwikkelen op sociaal gebied moeilijk gaat, heeft dit veel impact op het zelfbeeld van de leerling. Je zit namelijk vaak in het falen. Tegelijk weten we dat elk kind uniek is en kan ontwikkelen.

Onderstaande info geeft je een algemeen beeld van een leer- of ontwikkelingsstoornis. De bijbehorende noden en behoeften zijn een inspiratiebron voor leerkrachten en klassenraden. Zo kunnen we blijven zoeken naar een aanpak die werkt met als doel élke jongere laten groeien.

Als lezen niet vanzelf gaat

Als rekenen moeilijk is

Als fijne en/of grove motoriek niet vlot verloopt

Dysfasie

Als taal niet vanzelf komt

Moeite met communicatie, flexibiliteit en sociale interacties

Onoplettendheid, hyperactiviteit,

impulsiviteit

Opstandig en negatief gedrag.

Wanneer er in het hechtingsproces iets misgaat

Angststoornis

under construction

Faalangst

xx

Licht tot ernstig verstandelijk beperkt op verschillende domeinen

Sociaal-emotionele ontwikkeling

bottom of page