top of page

"Werkwaarden" en visie van onze school

Woudlucht verbindt

Een leerling in Woudlucht doet ertoe en daarom willen wij met jou een verbintenis aan gaan. De school is een actief betrokken partner binnen jouw schoolloopbaan en stelt een goede relatie centraal. Aan de hand van voldoende ondersteuning enerzijds en duidelijke afspraken anderzijds, creëren we samen een veilig, verbindend en toegankelijk leefklimaat. Met een oplossingsgerichte aanpak streven we naar een leereffect in wisselwerking tussen alle actoren die hun verantwoordelijkheid opnemen en zich richten op herstel.

‘Wat wij in het leven het meest nodig hebben, is iemand, die ons er toe brengt, te doen waar wij toe in staat zijn.’

Ralph Waldo Emerson

Woudlucht bouwt

‘Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.’

Antoine de Saint-Exupéry

Opdat jij je veilig voelt en aan je toekomst zou kunnen bouwen, zorgen we voor stabiliteit, evenwichtigheid en een duidelijke structuur als basis voor een krachtige leeromgeving. Onze bouwstenen voor jouw maximale ontplooiing zijn voorspelbaarheid, visualisatie en een helder en persoonlijk leerlinggericht leerkader. We geven je die mee zodat jij er mee aan de slag kunt gaan om datgene te bouwen wat je zelf belangrijk vindt. 

Woudlucht daagt uit

In onze school mag je jezelf zijn. Samen met jou en de mensen die je omringen, gaan we op zoek naar wat je drijft. We nemen jouw talenten als rode draad voor maximale (zelf)ontplooiing in alle domeinen van het leven. We zijn ervan overtuigd dat iedereen talenten bezit en zijn vastberaden om je hierop te blijven aanspreken en uit te dagen. Door onze gepersonaliseerde aanpak en warme benadering dagen we leerlingen uit om uit te vliegen en om zelfbewust de wereld in te stappen. Je schrijft zelf mee aan jouw verhaal. 

"Ieder mens is een uniek persoon en eigenlijk, op zichzelf, het grootste kunstwerk ooit."

Thomas Bernhard

‘Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.’

Anton Karssen

Woudlucht blijft zoeken

We waarborgen een grondige kennismaking en nemen de tijd die hiervoor nodig is. Met het hele team brengen we de beeldvorming zorgvuldig in kaart en formuleren wat jij nodig hebt. Aangezien leerlingen veranderen en noden meegroeien, kiezen we voor een individuele aanpak die regelmatig wordt bijgestuurd. We engageren ons om te blijven zoeken naar wat werkt en wie kan helpen, ook wanneer het perspectief even zoek lijkt. 

bottom of page