top of page
Algemeen directeur Huis 11

Kaat Vandensavel

016 31 45 70

kaat.vandensavel@huis11.be

Secretariaat Huis 11

Monika Sente

016 31 45 70

monika.sente@huis11.be

Preventieadviseur Huis 11

Wim Goris

016 31 45 79

wim.goris@huis11.be

Directeur BuSO  Woudlucht

Marc Rummens

016 38 06 64

marc.rummens@buso-woudlucht.be

Technisch adviseur coördinator

Carl Decoster

016 38 06 62

carl.decoster@buso-woudlucht.be

Technisch adviseur - contactpersoon preventie

Tom Pauwels

016 38 06 64

tom.pauwels@buso-woudlucht.be

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

SPMT-arista

De Gerlachestraat 2 bus 1

3500 Hasselt

011 22 70 26

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Dr. Martine Luwel

011 22 70 26

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Sabrina Horlin

025 33 74 44

Vertrouwenspersoon BuSO     Woudlucht

Naomi Gerard

Representatieve vakorganisaties

VSOA onderwijs

Harry Van den Borren (lokaal afgevaardigde)

Philip Berger (provinciaal secretaris)

0476 74 01 33

philip.berger@vsoa-onderwijs.be

ACOD onderwijs

Veronique Noyens (lokaal afgevaardigde)

Gert Scheepmans (provinciaal secretaris)

016 21 37 25

gert.scheepmans@acod.be

COC onderwijs

Tinne Van Dyck (lokaal afgevaardigde)

Yannick Persyn (provinciaal secretaris)

016 21 94 06

coc.ypersyn@acv-csc.be

Toezicht op het Welzijn op het Werk Directie Limburg - Vlaams-Brabant

Koning Albertstraat 16B
3290 Diest

02 233 41 90

tww.limburg.vlaamsbrabant@werk.belgie.be 

bottom of page