top of page

Als school maken we graag heldere afspraken. Tijdens het schooljaar zijn er heel wat activiteiten buiten de schooluren, je kan de date voor deze activiteiten per schooljaar terugvinden in de schoolkalender. We verduidelijken welke verwachtingen de school heeft per activiteit.

Spring-in

 • aanwezig op vrijwillige basis:

  • alle leerkrachten die nieuwe leerlingen in hun klas hebben​ (ook leerlingen die uit een andere OV binnen de school komen)

  • zorgteam en paramedici

  • orthopedagogen

Infoavond OV1-OV2-OV3

 • infoavond nieuwe leerlingen:

  • alle leerkrachten die nieuwe leerlingen in hun klas hebben​ (ook leerlingen die uit een andere OV binnen de school komen)

 • infoavond opleidingsfase​:

  • leerkrachten GASV en BGV opleidingsfase​

 • infoavond kwalificatiefase:​

  • leerkrachten GASV en BGV kwalificatiefase​

 • infoavond stages OV1-OV2-OV3​

  • stagebegeleiders en trajectbegeleiders duaal

Personeelsvergaderingen

 • organisatie GWW:

  • alle collega's aanwezig

 • aanvangsbegeleiding​:

  • alle startende collega's ​

  • personeelsvergadering 1 en 2

Ouderavonden

 • alle leerkrachten zijn aanwezig

 • paramedici kunnen gesprekken inplannen tijdens de ouderavond maar zijn niet verplicht aanwezig

Infoavond 17+ OV1 en OV2

 • orthopedagogen OV1 en OV2

 • collega's OV1 en OV2 krijgen vrijblijvend een uitnodiging

Infoavond OV3 GTB/ABO/Duaal

 • orthopedagoog OV3 kwalificatiefase

 • ABO coördinator

 • ABO stagebegeleiders

 • Duaal trajectbegeleiders

Infobeurs (opendeurdag)

 • alle collega's aanwezig

GWW

 • Alle collega’s aanwezig gedurende de ganse week 

 • Ortho’s en beleidsteam : 1 bezoekdag

 • Zorgteam : kunnen deelnemen aan GWW (COT permanentie met minstens 2 collega’s voorzien op school)

VIP-dagen

 • Alle collega’s zijn aanwezig tijdens de VIP-dagen binnen de OV waarin ze werken

Eerste en laatste schooldag

 • Alle collega’s zijn aanwezig

Activiteiten en uitstappen tijdens schooldagen

 • aanwezigheid volgens het uurrooster

Evenementen

 • Jasper Stuyven Classic

 • Pastaweekend (vrijdag-zaterdag)

 • Rommelmarkt

 • Schoolfeest

 • Helpen op 2 evenementen per schooljaar

 • Organisatie en shiften: vriendenkring

Eventuele afwijkingen kunnen besproken worden met de directie

bottom of page