top of page

De leerling krijgt een voorbereiding op:

  • het leven in een instelling voor de opname van volwassen personen met een beperking, bvb. een dagcentrum, bezigheidshome,... of elke andere organisatie die activiteiten aanbied voor personen met een beperking in de contexten wonen en vrije tijd;

  • vrijwilligerswerk, het zich onbezoldigd en vrijwillig inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;

  • begeleid werk, het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen met een handicap naar een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit op de gewone arbeidsmarkt.

Onder arbeidsmatige activiteiten wordt begrepen, de vrijwillige, onbezoldigde bezigheidvoor personen die door medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale(MMPPS) problemen niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit.

De leerling krijgt een voorbereiding op:

  • arbeidsdeelname in een maatwerkbedrijf of het normaal economisch circuit plaatsvinden of in elk bedrijf dat aan de leerling, rekening houdend met zijn beperking, aangepaste activiteiten oplegt en hem daarbij de nodige bescherming en ondersteuning biedt. In geen enkel geval mag het stagebedrijf in opleidingsvorm 1 een stageplaats voor voorbereiding op het begeleid werken of voor voorbereiding op vrijwilligerswerk of voor voorbereiding op arbeidsmatige activiteiten of dagcentrum zijn.

bottom of page