top of page

Universele noden

Elke leerling bij ons op school heeft nood aan een individuele aanpak op basis van noden en behoeften en met een bepaald doel voor ogen.

Toch zijn er ook gemeenschappelijke noden waar iedereen baat bij heeft.

Vanuit de nieuwe visie zetten we hier sterk op in. 

Zij hebben nood aan een

 

Lesverloop dat

 • Bij het begin gestructureerd wordt

 • Tijdsafspraken bevat

 • Verwachting van de leerkracht bevat

 • Afwisseling bevat

  • In leerstof

  • In minder en meer intensieve taken

 

Instructie die

 • Kort en duidelijk is

 • Verlengd is

  • Waarbij de leerkracht voordoet

  • Waarbij de leerkracht herhaalt

 • Gevisualiseerd wordt

 • De oplossingstrategie stap voor stap aangeeft of de taakaanpak verheldert

 • De betekenis van begrippen verheldert

 • Voorkennis ophaalt

 

Opdrachten die

 • Net op het niveau liggen om succeservaringen om te doen

 • Net boven het niveau liggen om uitgedaagd te worden

 • Overzichtelijk en gestructureerd zijn

 • Sober zijn, met zo weinig mogelijk afleiding

 • Uitgewerkte voorbeelden bevatten

 • Veel ruimte bieden voor ‘doen’

 • Veel ruimte bieden om het handelen te automatiseren

 

(Leer-)activiteiten die

 • Aansluiten bij belangstelling en sterktes

 • Structuur bieden

  • Via een duidelijk lesverloop

  • Via een stappenplan

 • Opgedeeld zijn in kleine stappen en deelactiviteiten

 

Feedback die

 • Consequent gegeven wordt

 • Direct op het gewenste gedrag volgt

 • Inzet/inspanning beloont

 • Succeservaringen benadrukt

 

Een leeromgeving die (= klasmanagement)

 • Overzichtelijk en gestructureerd is

 • Geen overbodige prikkels bevat en een rustig klimaat weergeeft

 • Duidelijke regels en routines bevat

 • Uitnodigt om zelf initiatief te nemen

 • Hulpmiddelen voorhanden

 • Vrije momenten structureert

 

Leerkrachten die

 • Belangstelling en beschikbaarheid tonen, verbinding zoeken

  • Hallo zeggen

  • In gesprek gaan

  • Nabijheid geven

  • Interesse tonen

 • Vragen of de instructie duidelijk was

 • Verlengde instructie geven

  • Individueel

  • Laten herhalen

 • Vertrouwen geven dat de leerling het kan

 • Veiligheid en structuur biedt in nieuwe situaties

 • Overgangsmomenten begeleidt en structureert

 • Aandacht heeft voor positief gedrag

 • Consequent neutraal reageert bij ongepast gedrag

  • Benoemen vanuit ik-standpunt

  • Humor inzetten

  • Gedragsalternatieven tonen

  • Discussies afronden/begrenzen                 

 

Schoolteam dat

 • Samen aan één koord trekt en consequent is in leefregels

 • Herstelgericht werkt

bottom of page