top of page

Kijkwijzers didactische competenties

In deze kijkwijzer staan de didactische competenties van de leraar centraal.

De kijkwijzer geeft een idee in welke mate de leraar aandacht heeft voor enkele belangrijke didactische aspecten van het leraarschap, met name: de keuze en het hanteren van de leerplandoelstellingen en de leerinhouden, de werkvormen, het gebruik van leermiddelen, de evaluatie, reflectie en registratie en tot slot belichten we het differentiëren in de klas.

bottom of page