top of page

Keuze en hanteren van de leermiddelen

De keuze van een leermiddel ontslaat de leraar niet van de verplichting een goedgekeurd leerplan te gebruiken. Integendeel, waar een leermiddel een hulpmiddel kan zijn, is het leerplan de enige waarborg om te voldoen aan de regelgeving van de overheid wiens taak het is om (specifieke) eindtermen en ontwikkellingsdoelen te bewaken.

Uitgevers van leermiddelen worden op regelmatige basis geïnformeerd over de achterliggende visie, de inhouden en de ontwikkelingen van nieuwe leerplannen. Toch is het belangrijk dat wanneer de leraar een keuze van leermiddelen heeft gemaakt hij/zij kritisch nagaat of alle leerplandoelstellingen ook werkelijk gerealiseerd worden.

  • Werden de gebruikte leermiddelen goed afgestemd op de te realiseren lesdoelstellingen?

  • Wordt ICT geïntegreerd in het lesgebeuren?

  • Werd er, indien relevant, een voldoende rijk aanbod aan middelen/media voorzien zodat leerlingen keuzes kunnen maken en zelfstandig aan de slag kunnen?

  • Worden de gebruikte leermiddelen correct ingezet?

bottom of page