top of page

Keuze en hanteren van de werkvormen

Door de werkvormen te variëren, speelt een leerkracht in op de verschillende leerstijlen van de leerlingen (o.a. de leerstijlen van Kolb). Dit vereist van de leerkracht dat hij beschikt over een arsenaal van zulke werkvormen, dat hij de leerlingen goed kent en dat hij in staat is een bij de leerling passende werkvorm te kiezen.

Gezien dit een niet zo een eenvoudige opdracht is, gaan leerkrachten bij de introductie van nieuwe leerstof verschillende werkvormen combineren of gelijktijdig hanteren, in de hoop dat elke leerling oppikt wat hij nodig heeft.

Bij de verwerking van de leerstof via opdrachten kan de leerkracht dan nagaan welke leerlingen nog een aanvullende instructie via een andere werkvorm nodig hebben.

  • Zijn de didactische werkvormen goed gekozen i.f.v. de lesdoelstellingen?
    Doceren - onderwijsleergesprek - demonstratie - opdrachten, oefeningen - groepswerk - klasgesprek - groepsdiscussie - rollenspel gevalsmethode/case-study - andere

  • Zijn de didactische werkvormen goed gekozen i.f.v. de groep?

  • Is er variatie in de werkvormen?                  

  • Verloopt de organisatie van de werkvormen vlot?     

  • Leiden de werkvormen tot leeractiviteit bij de leerlingen?

  • Worden de lesdoelstellingen competentiegericht benaderd? 
    (meer info via https://sites.google.com/site/projectcompetentieleren/home)

bottom of page