top of page

Keuze en praktijk van evaluatie – reflectie - rapporteren

De school is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen opgenomen in de ontwikkelingsdoelen en competenties uit de opleidingsprofielen. Evaluatie is een het middel om na te gaan in hoeverre deze doelstellingen bij de leerlingen bereikt zijn.

Evalueren zien we dan ook als een permanente activiteit die aan de hand van concrete vaststellingen door de leraar, de lerarengroep, de leerling ... gegevens aanreikt over het leren.

  • Is er een evaluatiemoment voorzien?

  • Wie evalueert er?

  • Zijn de evaluatiecriteria helder geformuleerd?

  • Laat de evaluatie toe om een uitspraak te doen over de leerplandoelstellingen?

  • Werd de uitwerking van de evaluatievormen goed voorbereid?

  • Wordt er ruimte voorzien voor feedback aan de leerlingen?

bottom of page