top of page

Keuze en hanteren van de ontwikkelingsdoelen/competenties uit de opleidingsprofielen en de leerinhouden

Voor leraren zijn de ontwikkelingsdoelen/competenties uit de opleidingsprofielen een leidraad bij de vormgeving van de concrete lespraktijk. de ontwikkelingsdoelen/competenties uit de opleidingsprofielen bevatten doelstellingen en competenties die de leraar dient te realiseren met zijn leerlingen. 

Hierbij is het vertalen van de ontwikkelingsdoelen/competenties uit de opleidingsprofielen naar concrete en operationele lesdoelstellingen -waarbij de leraar rekening houdt met de beginsituatie van de leerlingen- cruciaal. 

De keuze en correctheid van de leerinhouden bepalen de kwaliteit van de aangeboden leerstof.

  • Is het duidelijk aan welke ontwikkelingsdoelen/competenties uit de opleidingsprofielen wordt gewerkt?

  • Zijn de lesdoelstellingen helder en operationeel geformuleerd conform het leerplan?

  • Sluiten de lesdoelstellingen aan bij de beginsituatie van de leerlingen?

  • Is de les gefaseerd opgebouwd?   
    Introductie (ophalen voorkennis) - doelen en inhouden van de les formuleren - verwerken leerinhouden - afronden (samenvatten/zelfreflectie/evalueren)

bottom of page