top of page

Keuze en hanteren van de leerinhouden

Voor leraren zijn de ontwikkelingsdoelen/competenties uit de opleidingsprofielen een leidraad bij de vormgeving van de concrete lespraktijk. de ontwikkelingsdoelen/competenties uit de opleidingsprofielen bevatten doelstellingen en competenties die de leraar dient te realiseren met zijn leerlingen. 

Hierbij is het vertalen van de ontwikkelingsdoelen/competenties uit de opleidingsprofielen naar concrete en operationele lesdoelstellingen -waarbij de leraar rekening houdt met de beginsituatie van de leerlingen- cruciaal. 

De keuze en correctheid van de leerinhouden bepalen de kwaliteit van de aangeboden leerstof.

  • Werden de leerinhouden in het planningsdocument (Handelingsplanning in Smartschool, agenda) helder (verzorgd taalgebruik, concrete en haalbare doelstellingen, voldoende uitgewerkt) opgenomen?

  • Sluiten de leerinhouden aan bij de leerplandoelstellingen?

  • Stel je je vragen bij de correctheid van de inhouden?

  • Worden de leerinhouden bevattelijk overgebracht?

  • Vindt de keuze van de inhouden aansluiting bij de maatschappelijke realiteit en de belevingswereld van leerlingen?

  • Zorgt de leraar ervoor dat de inhouden in een breder en zinvol verband worden geplaatst, waarbij indien relevant ook linken en transfers met inhouden uit andere vakken worden gelegd?

  • Wordt er voldoende onderscheid gemaakt tussen essentie en detail/hoofd- en bijzaken?

bottom of page