top of page

Visie op de DOKK-TOOL

Visietekst bij de DOKK-Tool binnen BuSO Woudlucht, een instrument om de onderwijskundig leider te ondersteunen in die taak.

bottom of page