top of page

Functies van de DOKK-tool

De DOKK-tool heeft volgende functies:

  • een hulpmiddelen aanbieden om kwaliteitsvolle feedbackgesprekken te houden over de lespraktijk;

  • leerkrachten ondersteunen in hun professionele ontwikkeling;

  • leerkrachten nieuw in het vak ondersteunen in hun eerste pedagogische, didactische en organisatorische stappen.

 

De DOKK-tool is geen evaIuatie-instrument. Dit instrument legt de nadruk op observeren, analyseren en feedback geven in een ontwikkelend perspectief. De professionele ontwikkeling van de leerkracht staat centraal, niet de evaluatie.

Evaluatie van leerkrachten heeft immers op veel meer betrekking dan enkel het lesgeven. Deze dient te gebeuren op basis van de functiebeschrijving De overheid legt het beroep van de leerkracht vast in 10 functionele gehelen van competenties, die o.m. het referentiekaderzijn voor de functiebeschrijving en de professionaliseringsactiviteiten. (zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13952).Het gaat om:

1.  De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

2.  De leraar als opvoeder

3.  De leraar als inhoudelijk expert

4.  De leraar als organisator

5.  De leraar als innovator - onderzoeker

6.  De leraar als partner van ouders of verzorgers

7.  De leraar als lid van een schoolteam

8.  De leraar als partner van externen

9.  De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap

10. De leraar als cultuurparticipant

In de DOKK-tool vinden we elementen voor de begeleiding van de functionele gehelen. 1 - 5 en 6.

bottom of page