top of page

Randvoorwaarden

Om een duurzame en effectieve professionalisering van leerkrachten op te zetten in de school dienen een aantal randvoorwaarden vervuld te worden.

De randvoorwaarden hebben vooral met schoolcultuur te maken.

  • Alle betrokkenen (leidinggevenden en leerkrachten) zijn overtuigd van de noodzaak van professionalisering.

  • Er heerst een positief kritische ingesteldheid binnen een veilig klimaat: men benoemt graag de goede dingen, maar durft ook te duiden wat niet kan of beter kan.

  • De directeur is zelf iemand die zich permanent professionaliseert en die aandacht heeft voor de essentie van de verschillende opleidingen in de school. Via observaties, deelnemen aan de praktijk, lectuur, vorming en externe ondersteuning breidt hij zijn kennis en inzichten uit.

  • Het team heeft vertrouwen in de deskundigheid, ingesteldheid en discretie van de directie.

  • De visie achter de DOKK-tool en de opzet ervan zijn met het team besproken.

  • Begeleiding en evaluatie worden duidelijk van mekaar onderscheiden. 

bottom of page