top of page

Sociaal maatschappelijke training (SMT)

De school organiseert de SMT rechtstreeks met de voorziening of trainingsplaats, de voorziening gebruikt hiervoor mogelijks RTH-middelen.

Samenwerking met Werkburo

bottom of page