top of page

Sociaal maatschappelijke training (SMT)

Met RTH-middelen

Door de school toegestane afwezigheid

Wanneer de leerling gebruik zal maken van RTH-middelen om ervaringen op te doen binnen een voorziening van het VAPH zullen de ouders of de meerderjarige leerling een vraag moeten richten aan de directeur om de afwezigheid te wettigen.

De ouders of de meerderjarige leerling sluiten een RTH-overeenkomst af met de voorziening, hierdoor valt dit volledig onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de voorziening.

Als school kunnen we info over het functioneren van de leerling doorgeven aan de voorziening wanneer de ouders of de meerderjarige leerling hiermee akkoord gaan. Het is zeker een meerwaarde wanneer ook de voorziening info rond het functioneren van de leerling kan geven in functie van de handelingsplanning.

Eventuele evaluatiegesprekken met de voorziening krijgen een neerslag in "overleg en gesprekken", de inhoudelijke info zal opgenomen worden in de beeldvorming van de leerling.

bottom of page