top of page

Kijkwijzers organisatorische competenties

Een goede organisatie is een voorwaarde voor het leren. De organisatorische competenties van de leraar omvatten enerzijds een goed beheer van tijd en ruimte enerzijds en een effectief klasmanagement anderzijds. We behandelen beide aspecten in deze kijkwijzer.

bottom of page