top of page

Algemeen klasmanagement

Hier gaat het over orde houden in de klas: de manier waarop de leraar de leiding neemt, of omgaat met ongewenst en storend gedrag, efficiënt gebruik van de beschikbare tijd ...

  

  • Organiseert de leraar de activiteit goed? (geen nutteloos tijdsverlies, materiële organisatie, tijdsbewaking, duidelijkheid, vlotheid ...)

  • Wendt de leraar de onderwijstijd efficiënt aan?

  • Hanteert de leraar in het lesaanbod een logische opbouw en ruimt hij tijd in voor vragen?

  • Betrekt de leraar alle leerlingen (spreiden van de aandacht, alert zijn, de groep erbij houden ...)?

  • Speelt de leraar in op de behoeftes aan ondersteuning?

  • Hanteert de leraar groeperingsvormen flexibel en gebeurt de afwisseling vlot?

  • Worden klasafspraken gepast en consequent gehanteerd (voor en tijdens de activiteit) om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen? Treedt de leraar adequaat op bij verstoringen in de les?

  • Zorgen schema's, stappenplannen, kijkwijzers, opdrachtenkaarten ... voor een goede ondersteuning van het werk?

  • Hebben de leerlingen een actieve inbreng in de organisatie van de les of activiteit?

bottom of page