top of page

Kijkwijzers taalcompetenties

Deze kijkwijzer is bedoeld om te observeren in welke mate de vakleraar aandacht heeft voor taalgericht vakonderwijs, m.a.w. in welke mate hij bij het realiseren van zijn vakdoelstellingen ook werkt aan het ontwikkelen van de verschillende taaivaardigheden, zoals bijv. gericht luisteren en kijken, begrijpend lezen, formuleren en beantwoorden van vragen, functioneel schrijven en presenteren.

De kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs is gestructureerd op basis van de drie pijlers van taalgericht vakonderwijs:

1.         context en vakinhoud;

2.         interactie;

3.         taalsteun.

Context en interactie vind je ook terug in de algemene didactiek (zie kijkwijzer didactische competenties). Bij taalgericht vakonderwijs zijn ze uiterst belangrijk, niet alleen om de leerlingen te motiveren of te activeren, maar vooral ook om de leerlingen in staat te stellen de taal van het vak te leren (gebruiken). Om die reden zijn context en interactie ook in deze kijkwijzer over talige competenties opgenomen.

bottom of page