top of page

Leerlingenparticipatie

Een goede manier om leerlingen verantwoordelijkheid te geven, is ze te laten participeren. Er bestaat niet één manier om leerlingen te laten participeren. Verschillende vormen van participatie zijn mogelijk in een continuüm waarbij initiatieven of beslissingen meer in handen van volwassenen dan wel in handen van de leerlingen zelf liggen: van louter informeren van leerlingen, naar laten adviseren, mee laten beslissen, samen ondernemen, begeleiden tot het zelf laten organiseren.

Leerlingen laten participeren kan door open te staan voor hun bijdragen. Ruimte voor eigen inbreng is mogelijk ten aanzien van bijvoorbeeld het dagelijkse bestuur van de school of klas, regels en het eigen leren. Dit betekent dat je de leerlingen kan laten participeren bij het samenstellen van lessen of themareeksen, het opstellen van een schoolreglement, het organiseren van buitenschoolse activiteiten ... Participatie van de leerling in de keuze en het bepalen van de doelstellingen verhoogt zijn betrokkenheid en maakt duidelijk waarheen hij op weg is.

  • Zorgt de leraar ervoor dat de leerlingen inspraak krijgen?

  • Krijgen de leerlingen kansen om zelf dingen te beslissen, te ondernemen of zelf dingen te organiseren?

  • Geeft de Ieraar oprechte en constructieve feedback?

  • Stimuleert de Ieraar inbreng van alle leerlingen in de groep?

  • Krijgen de leerlingen voldoende tijd om hun mening te geven?

  • Zorgt de Ieraar voor voldoende kansen om samen te werken en werkt hij/zij hiervoor aan de nodige attitudes?

  • Krijgen de leerlingen voldoende gelegenheden om zelfstandig te werken?

bottom of page