top of page

Leerbegeleiding

Onder leerbegeleiding verstaan we de manier waarop de school het leren van leerlingen ondersteunt om de vooropgestelde leerdoelen te bereiken of na te streven. De school zorgt er door haar leerbegeleiding voor dat zoveel mogelijk leerlingen de leerdoelen bereiken. Daarvoor neemt zij preventieve en/of remediërende maatregelen. Bovendien heeft de leerbegeleiding als doel dat zoveel mogelijk leerlingen de competenties ontwikkelen die ze nodig zullen hebben om met een toenemende autonomie hun talenten te ontwikkelen (levenslang leren).

Handelingsgericht werken biedt ons een kader om te kijken naar de manier waarop leerlingen worden begeleid. HGW hanteert zeven uitgangspunten:

1          De werkwijze is doelgericht

2          Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen de leerling en zijn context

3          Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal

4          Leraren maken het verschil

5          Positieve aspecten zijn van groot belang

6          Betrokkenen werken constructief samen

7          De werkwijze is systematisch en transparant

 • Houdt de leraar rekening met de beginsituatie, de context en de persoonlijke noden van elke leerling?

 • Heeft de leraar aandacht voor de totale ontwikkeling van leerlingen?

 • Neemt de leraar preventieve maatregelen zodat problemen snel voorkomen of gedetecteerd kunnen worden?
  Voorbeelden:

  • Systematisch opvolgen, observeren en evalueren van leerlingen; 

  • Zorgen voor een veilig leerklimaat: 

  • Zorgen voor een krachtige leeromgeving: 

  • Differentiëren:

  • Een gestructureerd en efficiënt klasmanagement.

 • Stimuleert en moedigt de leraar élke leerling aan, stelt de leraar hoge, maar realistische verwachtingen t.a.v. de vordering van élke leerling, op maat van élke individuele leerling?
  Voorbeelden:

 • Feedback geven gericht op groei;

 • Stimuleert de leerling om persoonlijke tekorten bij te werken;

 • Behandelt élke leerling op een gelijkwaardige, positieve wijze;

 • Geeft extra taalondersteuning.

 • Gaat de leraar adequaat om met leerlingen met gedragsmoeilijkheden?

bottom of page