top of page

Een positief en veilig leerklimaat

Een positief leer- of klasklimaat is een klassfeer die opvoedt en uitnodigt tot verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De leraar zorgt voor een atmosfeer die niet alleen bij de leerlingen het beste naar boven haalt, maar ook bijdraagt tot het ontstaan van persoonskenmerken die een verantwoordelijke en geëngageerde instelling mogelijk maken. In een positief en veilig leerklimaat zorgt de leraar onder meer voor een positief zeIfbeeId bij de leerlingen, goede intermenselijke verhoudingen, bouwt de leraar succeservaringen in, bevestigt de leraar de leerlingen gepast, geeft hij of zij blijk van hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen, bevordert hij of zij de autonomie en toont de leraar begrip.

 • Creëert de leraar een rustige, aangename en uitdagende werksfeer?

 • Straalt de leraar enthousiasme en gedrevenheid uit?

 • Heeft de leraar aandacht voor de leefwereld van de leerlingen?

 • Is de leraar bereid om te luisteren naar de leerlingen?

 • Probeert de leraar om zich voldoende in te leven in het perspectief van de leerling?

 • Bevordert de leraar een positieve en stimulerende omgang tussen leraar en leerling evenals tussen leerlingen onderling en stimuleert de leraar de leerlingen tot sociaal aanvaardbaar gedrag en communicatie?
  Voorbeelden:

  • Elkaar respecteren

  • Respectvol taalgebruik

  • Naar elkaar luisteren

  • Onderhandelen

 • Verhoogt de leraar het competentiegevoel van de leerlingen?
  Voorbeelden:

  • Positieve feedback geven 

  • Aanmoedigen Bevestigen/bekrachtigen 

  • Succeservaringen laten opdoen 

  • Leerlingen mogen fouten maken en kunnen zichzelf zijn

 • Vermijdt de leraar om bepaalde leerlingen te stigmatiseren?
  Voorbeelden:

  • Geen kwetsende opmerkingen geven over bepaalde leerlingen voor de hele klas

  • Niet met derden praten over zwaktes van de leerlingen in aanwezigheid van betrokken leerlingen

  • Geen misprijzende lichaamstaal gebruiken

 • Geeft de leraar verantwoordelijkheid aan de leerlingen en vermeldt de leraar wat de verwachtingen hierbij zijn?

bottom of page