top of page

Dysfasie

Een dysfasie is een neurologische spraak- en taalontwikkelingsstoornis waarbij het spraakbegrip is duidelijk hoger van niveau dan de eigen spraak- en    taalproductie. 

Kenmerken van dyspraxie

 • Er zit een discrepantie op de spontane spreektaal en het non-verbale IQ.  

 • De taalproductie is meestal het meeste verstoord.

 • D.w.z. dat het kind meer begrijpt van wat anderen zeggen dan  het zelf kan zeggen.

 • Kinderen met dysfasie kunnen vaak beter spontaan iets vertellen wat kwalitatief is, dan op commando.

 • Soms is er sprake van lichte woordvindingsproblemen. In andere gevallen merk je ernstigere problemen met het formuleren en het vasthouden van verhaallijnen.

 • Daarnaast zie je ook een zwakke zinsbouw en veel grammaticale problemen, zoals vervoegingen, meervouden, verkleinwoorden,...​

Wat loopt er precies moeilijk?

Taal

 • Taalbegrip is beter dan taalproductie

 • Korte zinnen

 • Op commando spreken is moeilijker dan spontaan

 • Woordbevindingsproblemen

 • Moeite om elementen uit een verhaal met elkaar te verbinden

 • Het voeren van een dialoog kost veel moeite

 • Begrijpen van de woorden, maar niet de boodschap

 • Eventueel vloeiendheids- of articulatieproblemen

Leren

 • Meer tijd nodig om informatie te verwerken

 • Er kunnen aandachtsproblemen voorkomen omdat het veel energie kost om deze  handelingen te volbrengen

 • Moeite om begrippen te onthouden omdat ze  moeite hebben met het te verwoorden

 • Moeite om vanuit een directe instructie tot een antwoord te komen

 • Er  kan faalangst optreden

Motoriek

 • Vaak  ook motorische problemen, bv leren fietsen, aan- en uitkleden, knippen, schrijven,...

 • Motorische stoornissen kunnen leiden tot articulatieproblemen (=verbale dyspraxie)

Gedrag

 • Kinderen met dysfasie kunnen speels en dromerig zijn

 • Omdat ze moeilijker contact kunnen leggen, kunnen sociale problemen optreden

 • Soms problemen om zich in te leven in anderen

 • Soms driftbuien omdat ze zich niet begrepen voelen

 • Kunnen niet leeftijdsadequaat voor zichzelf opkomen

Mogelijke noden en behoeften van een jongere met dysfasie

De leerling heeft nood aan een leerkracht die: 

 • rekening houdt met het verschil tussen taalbegrip en taalproductie.

 • hem/haar niet onder druk zet bij het praten.

 • de leerling ondersteunt door veel herhaling te voorzien.

 • complimenten geeft over wat wel goed lukt.

 • de leerling hulp leert vragen.

 • hem/haar triggert spontaan aan het woord te gaan.

 • geen dialogen verwacht .

 • rekening houdt met mogelijke motorische moeilijkheden.

 • meer tijd geeft om informatie te verwerken.

 • informatie visueel ondersteunt.

 • een belangrijke boodschap verduidelijkt.

 • zorgt voor een vaste routine.

De leerling heeft nood aan instructie die:

 • opgedeeld wordt in stapjes.

 • volgens een vaste stramien wordt aangeboden.

 • kort zijn en herhaald worden.

De leerling heeft  nood aan opdrachten die:

 • aansluiten bij de mogelijkheden (andere opdrachten kunnen gedispenseerd en/of vervangen worden.)

 • ruimte geven om spontaan iets te vertellen.

De leerling heeft nood aan  een klasorganisatie met:

 • hulpmiddelen, zoals onthoudkaartjes en stappenplannen.

De leerling heeft nood aan  feedback die:

 • niet focust op de  actieve taal (=spreken).

 • de inspanning benadrukt.

bottom of page