top of page

Zich onttrekken aan het toezicht.

Wanneer een leerling zich aan het toezicht onttrekt of het schooldomein verlaat zonder toestemming verwittig je steeds het secretariaat. Zij zullen de nodige stappen ondernemen.

  • Leerlingbegeleiders verwittigen.

  • Beleid verwittigen.

  • Politie inschakelen.

  • Ouders contacteren.

    Als leerkracht maak je steeds een melding van het incident op Smartschool. Het is achteraf aan de klassenraad om begeleidingsmaatregelen te treffen of een sanctie op te leggen aan de leerling.

bottom of page