Te laat komen

Leerlingen die te laat op school toekomen moeten zich, ongeacht de reden van het te laat komen, aanmelden op het leerlingensecretariaat.

  • Leerlingen krijgen een stempel in hun schoolagenda

  • Als er sprake is van een gegronde reden of overmacht is er geen verder gevolg.

  • Als er geen gegronde reden is voor het te laat komen wordt de leerling begeleid.

  • Mogelijke sancties bij te laat komen:

    • Na de 3e keer krijgt de leerling een opdracht tijdens de middagpauze.

    • De school brengt de ouders op de hoogte.

Controleer als leerkracht steeds of de leerling een stempel van het secretariaat in zijn agenda heeft bij het te laat komen.