top of page

Te laat komen

Leerlingen die te laat op school toekomen moeten zich, ongeacht de reden van het te laat komen, aanmelden op het leerlingensecretariaat.

  • Leerlingen krijgen een stempel in hun schoolagenda

  • Als er sprake is van een gegronde reden of overmacht is er geen verder gevolg.

  • Als er geen gegronde reden is voor het te laat komen wordt de leerling begeleid.

  • Mogelijke sancties bij te laat komen:

    • Na de 3e keer krijgt de leerling een opdracht tijdens de middagpauze.

    • De school brengt de ouders op de hoogte.

Controleer als leerkracht steeds of de leerling een stempel van het secretariaat in zijn agenda heeft bij het te laat komen.

bottom of page