Introductie Ruward test

Inhoud workshop

Tijdens deze sessie krijg je een introductie over de Ruward handvaardigheidstest. Deze test geeft een beeld over de fijnmotorische vaardigheden van een leerling, binnen Woudlucht zijn het de ergotherapeuten die deze test kunnen afnemen. Tijdens deze sessie komt de volgende inhoud aan bod: - tonen van het materiaal en procedure uitleggen - uitleg over wat de test juist meet/ in kaart brengt - hoe de testresultaten interpreteren - hoe info uit de test om te zetten in de klaspraktijk

Aankomende sessies