top of page

Schoolagenda

De schoolagenda van de leerling is een officieel document:

  • Er staat in wat de leerkracht tijdens de les aan de leerling heeft aangeboden.

  • Er staat in welke lessen en taken de leerling heeft.

  • Het is een communicatiekanaal met de ouders.

  • Ouders ondertekenen de agenda wekelijks.

 

Het is belangrijk om als klastitularis:

  • De agenda dagelijks te laten invullen en te ondertekenen.

  • Na te kijken dat de agenda wekelijks door de ouders ondertekend is.

    Als klastitularis kijk je de agenda regelmatig na, wanneer deze niet in orde is spreek je de leerling aan. Bij aanhoudende problemen telefoneer je naar de ouders.

bottom of page